© 2020 by La Fondazione

Mostre / Exhibitions

Geta Brӑtescu, Adrian Ghenie, Ciprian Mureşan, Şerban Savu

20.IX.2029 - 11.I.2020

1/6

© La Fondazione Photo Daniele Molajoli

La mostra riunisce le opere degli artisti Geta Brătescu (Ploiesti, 1926 – Bucharest, 2018), Adrian Ghenie (Baia Mare, 1977), Ciprian Mureşan (Dej, 1977) e Şerban Savu (Sighișoara, 1978) è a cura di Pier Paolo Pancotto.

The exhibition that brings together works by the artists Geta Brătescu (Ploiești, 1926 – Bucharest, 2018), Adrian Ghenie (Baia Mare, 1977), Ciprian Mureşan (Dej, 1977) and Şerban Savu (Sighișoara, 1978)is curated by Pier Paolo Pancotto.

Project room

Mateusz Choróbski